1. Home
  2. Platby a fakturace
  3. Systém posílání faktur

Systém posílání faktur

V tomto článku se dozvíte, jak funguje u WebSupport fakturace, jak zasíláme faktury, jaká je jejich splatnost a jaký je sled událostí po vygenerovaní výzvy k platbě.


Výzvy k platbě za služby se generují automaticky 28 dní před expirací služby a posílají se e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském profilu. Tento email je nazývaný i kontaktní email. V rámci systému je možné si nadefinovat i zvlášť fakturační profil pro konkrétní službu a zvolit si fakturační email podle následujícího návodu.

Udržujte váš kontaktní a / nebo fakturační email aktuální. Pokud se vám o účetnictví stará jiná osoba, ujistěte se že jí budou faktury doručené na správnou adresu uvedenou ve fakturačním profilu.

28 dní před koncem platnosti služby vám je vygenerovaná výzva k platbě se splatností 14 dní. V případě, že ji zapomenete uhradit, týden před vypršením služby vám přijde upozornění, že výzva je po splatnosti. Pokud na upozornění nezareagujete do jednoho týdne, službu vám deaktivujeme. V tomto stavu se dá ještě bez problémů aktivovat zpět. Pokud však ani týden po deaktivovaní nezaevidujeme vaši platbu, na kontaktní email vám přijde oznámení o spuštění procesu mazaní služeb, a služby budou smazané.

Po smazaní služeb je možné po dobu 14 dní obnovit data za poplatek 250 Kč. Po jejich uplynutí budou data nenávratně smazaná.

28 dní před koncem platnosti – Vystavení výzvyE-mail s výzvou k platbě splatnou 14 dní. Službu je vhodné uhradit co nejdříve, zejména v případě ,že kdyby vzniknul problém se spárováním platby, chod vaší služby by nebyl ohrožený. Faktura přijde e-mailem hned po zaplacení, najdete ji i ve WebAdminu.
14 dní před koncem platnosti – Výzva po splatnostiVýzva k platbě je v datu splatnosti. Služby jsou stále aktivní, ale budou blokované za 14 dní.
Deaktivace služeb (Datum expirace)Stav, kdy je vaše doména aktuálně už nefunkční a není možné ji zobrazit v prohlížeči ani přijímat/odesílat emaily. Úhradu Vám doporučujeme realizovat přímo online přes Webadmin, po přijetí platby jsou vaše služby plně funkční do 24 hodin.
Smazání služeb V případě že úhradu nezrealizujete do 7 dní ode dne expirace služby, vaše služby budou z vašeho konta smazané. Jejich obnova je možná pouze během následujících 14 dní za poplatek 250 Kč.

Definitivní smazání služeb
V případě že úhradu nezrealizujete do 7 dní ode dne expirace služby, vaše služby budou z vašeho konta smazané. Jejich obnova je možná pouze během následujících 14 dní za poplatek 250 Kč.

Aktualizováno: 19 ledna, 2024

Byl tento článek užitečný?

Related Articles

Zákaznická podpora
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
KONTAKTOVAT PODPORU