Nastavení adresářů

Návod vhodný pro mírně pokročilé

V této části můžete nastavit odlišné PHP a Apache nastavení pro podadresáře a změnit nebo je nahradit jejich hlavním nastavením. V této části můžete nastavit také ochranu heslem pro všechen obsah v adresáři.


Při doptávání na jakýkoliv soubor v adresáři s ochranou, bude server požadovat správné přihlašovací jméno a heslo, než vrátí jakýkoliv obsah. Je možné vytvořit vícero přístupových účtů pro jeden adresář, ale není možné vytvořit jeden přístupový účet pro vícero adresářů. To budete muset vytvořit samostatně pro každý chráněný podadresář. Technicky jen aplikace zkonvertuje Vaše nastavení do souboru .htpasswd, vytvořený v podadresáři.

  • Přejděte do sekce Web v administraci domény
  • Vyberte možnost Nastavení adresářů
  • Vyberte Apache nastavení, ochranu heslem nebo PHP nastavení
Aktualizováno: 9 září, 2021

Byl tento článek užitečný?

Related Articles

Zákaznická podpora
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
KONTAKTOVAT PODPORU