Martina Mikulíková

Martina Mikulíková

Najlepšia office manažérka na svete. Stará sa o nás ako o vlastné deti, ktoré síce ešte nemá, ale v plnej sile ich nahrádzame. Jej prítomnosť je pre chod firmy kľúčová. Len niekoľko hodinová neprítomnosť môže spôsobiť totálny kolaps.