Vytváření disku (volume) ve VDC

Volume je blokové diskové úložiště, které se dá připojit k jedné instanci. Čili je možné ho ve Virtuálním datovém centru (VDC) přidat jako další disk, nebo na něj přímo nainstalovat operační systém. V případě, že se bude z disku zavádět operační systém, je potřeba ho nastavit jako bootovací.

Vytvoření disku

Disky se spravují v části Project > Compute > Volumes. Volume se dá měnit velikost- tuto operaci doporučujeme dělat jen u vypnutého operačního systému. Stejně tak i snapshot.

Všechny snapshoty jsou automaticky smazané po 28 dnech.

Doporučujeme používat dva volume: jeden pro operační systém, logy a aplikace, druhý pro data.

Pro volume na kterém se nachází operační systém si uživatel neví sám změnit velikost po jeho vytvoření.

Protože jde o blokové zařízení, je potřeba ho naformátovat a následně připojit (mount). V linuxových distribucích můžete používat LVM (Logical Volume Manager) a více Volumes (disků) spojovat do jednoho celku.

V případě, že potřebujete dynamické úložiště se změnou kapacity směrem nahoru, ale i dolů připojitelné najednou k vícerým instancím, doporučujeme službu Websupport Storage.

Odstranění disku

Před odstraněním disku (volume) je nutné smazat jeho snapshoty. V opačném případě se disk nebude dát smazat.

Upozornění: smazání disku a i snapshotu je nenávratná a destruktivní operace a jejich data se nedají obnovit.

SWAP

Flavors jsou bez SWAP oddílu. Pokud ji pro váš systém potřebujete, doporučujeme vytvořit obraz na disku (image), nebo samostatný volume a ten následně nastavit jako perzistentní v operačním systému.

Aktualizováno: 24 června, 2021

Byl tento článek užitečný?

Related Articles

Zákaznická podpora
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
KONTAKTOVAT PODPORU