Koncepty a terminologie VDC

Základní koncepty a stavební bloky Virtuálního datového centra (VDC). České názvy jsou dále používané v dokumentaci, anglické názvy jsou uvedené jako reference k Dashboard rozhraní.

 • Availability zone, AZ – Zóna, ve které jsou zdroje vždy dostupné nebo nedostupné jako skupina. Zóna odpovídá konkrétnímu datacentru v konkrétním městě. Víceré zóny umožňují přizpůsobení výpočtových prostředků podle geografických potřeb nebo rozložení rizika mezi vícerá datacentra.
 • Compute server (Compute Node) – Fyzický server na kterém jsou spuštěné virtuální servery – instance.
 • Firewall pravidla (Security Groups) – Skupiny pravidel, které definují jaké typy komunikace jsou povolené z a do instance.
 • Flavor – Předpis prostředků, které zpřístupňujeme instanci. Flavor je sdružená definice pro počet procesorů, velikost RAM, které bude instance využívat.
 • Instance (Instance) – Samotný virtuální server, který se skládá ze systémových zdrojů jako vCPU, RAM, IP a diskový prostor.
 • Obraz disku (Image) – Instalační médium s operačním systémem. Může mít vícero formátů – většinou QCOW2, který nepotřebuje manuální instalaci nebo naopak, ISO které instalační proceduru vyžaduje. Obraz disku můžeme vytvořit vícerými způsoby: stáhnutím z URL od poskytovatele, nahráním lokálního souboru nebo vytvořením snapshotu existující instance.
 • Podsíť (Subnet) – Analogie L3 síťového segmentu (např. IP podsíť). Je vždy podřazená síti. Podsítě nám umožňují nastavit IP rozsahy pro dynamické přiřazování adres přes DHCP nebo DNS servery, které má instance v této síti používat.
 • Serverové skupiny (Server Groups) – Umožňují definovat politiky umísťování instancí na fyzických serverech. Například, když chceme aby byli všechny webservery na rozdílných fyzických serverech, vytvoříme Server Group s názvem Webservers s politikou „anti-affinity“. Při vytváření instance ji zařadíme do serverové skupiny Webservers aby byla vytvořená na fyzickém serveru, kde ještě žádný webový server neběží.
 • SSH klíče (Key Pairs) – Veřejné SSH klíče ze kterých můžeme při vytváření instance vybrat jeden, který se vloží mezi autorizované klíče uživatele.
 • Síť (Network) – Analogie L2 síťového segmentu (např. Ethernet) ve fyzické infrastruktuře. Umožňuje rozdělit komunikaci mezi servery podle účelu, například na komunikaci s backup serverem, komunikaci s Internetem a interní komunikaci. Každá Síť může mít vícero Podsítí, které odpovídají různým IP rozsahům.
 • Síťové rozhraní (Port) – Virtuální síťový adaptér, připojitelný k instanci, který bude v operačním systému identifikovaný jako samostatná síťová karta.
 • Snapshot – Momentální obraz disku existující instance. Vytvořením snapshotu se uloží současný stav disku do obrazu, který můžeme dále používat na vytváření nových instancí, nebo na návrat instance do původního stavu.
 • Zdroje (Resources) – Virtualizované komponenty, které můžeme použít samostatně nebo jako stavební prvky instance. Jde například o síťový port, Flavor, obraz disku (image) nebo definice firewall pravidel.
Aktualizováno: 24 června, 2021

Byl tento článek užitečný?

Related Articles

Zákaznická podpora
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
KONTAKTOVAT PODPORU