CRON úlohy

Návod pro mírně pokročilé

Cron je program běžící na našich serverech, kterém můžete nadefinovat co a kdy má pustit. Používáte ho například při aktualizování databáze, pro pravidelné zálohování, stahování určitých informací z internetu atd.


CRON úlohy jsou velmi užitečné pro automatizování opakovaných úloh. S jejich pomocí můžete například jednou za týden spustit script na mazání dočasných souborů a předejít tak zaplnění prostoru. Některé programy, jako například Drupal, dokonce vyžadují vytvoření CRON úkolů pro správné fungování. CRON tedy slouží na opakované spouštění skriptu v určitém čase. Na našich serverech je možné si nastavit vícero typů cronů, které se budou spouštět. Nastavení Cronu můžete změnit prostřednictvím našeho WebAdmin rozhraní.

Postup pro nastavení

  1. Přihlaste se do WebAdminu
  2. V sekci Služby si vyberte doménu, u které si přejete nastavit Cron

3. Vlevo v menu klikněte na Cron úlohy, následně vpravo nahoře je modré tlačítko Vytvořit novou CRON úlohu


Popis parametrů (WGET) Cronu 

1. Typ Cron úlohy

Crony můžete spouštět buď jako php skript, který je přímo na Vašem hostingu, nebo jako libovolnou URL adresu.

  • v případě http linku zadáme např. http://domena.cz/scripts/cron.php?promenna=hodnota
  • v případě php skriptu, zadáme s relativní cestou k doméně (web/scripts/cron.php) , bližší popis v druhé časti návodu

2. Opakovat

Cron obsahuje specifický syntax pro vytvoření času, kdy se bude spouštět. Zadává se ve standardním crontab univox formátu [minuty] [hodiny] [den v měsíci] [měsíc] [den v týdnu]. Pro nejlehčí vytvoření Vámi požadovaného času spouštění použijte následující stránku: http://www.openjs.com/scripts/jslibrary/demos/crontab.php

Ukázky času v pokročilém nastavení

každou minutu
* * * * *

každých 5 minut
*/5 * * * *

každou hodinu, v 30té minutě
30 * * * *

každý den o půlnoci
0 0 * * *

v neděli ve 12:00
0 12 * * 0 nebo
0 12 * * 7

v pracovní dny o 12:00 kromě víkendů
0 12 * * 1,2,3,4,5

Povolené hodnoty pro čas

  • minuty: 0-59
  • hodiny: 0-23
  • den v měsíci: 1-31
  • měsíc: 1-12
  • den v týdnu: 0-7 (0 a 7 jsou neděle)

3. URL adresa

Zadejte URL adresu, na kterou chcete dělat pomocí CRON pravidelný dotaz. Adresu zadejte v tvaru podobném např. http://domena.cz/scripts/cron.php?key=value 

4. Posílat výsledky e-mailem?

O tom či daný cron proběhne můžete být informováni e-mailem. V tom případě je potřebné zvolit možnost „Poslat výstup na e-mail vždy“. Případně si můžete nechat zaslat e-mail jen v případě, že cron bude mít nějaký výstup.

5. Poznámka

Slouží pro Vaše potřeby, například pro lepší odlišení CRON úloh. Poznámka se zobrazí pouze v tomto administračním rozhraní.

6. Aktívní úloha

Tímto zaškrtávacím políčkem CRON úlohu povolíte, nebo naopak vypnete.

Popis parametrů (PHP) CRONU

Nastavení opakování a povolených hodnot je shodná. Na rozdíl od WGET cronu se zadávají ještě parametry skriptů. Maximálně je možné zadat 4 parametry.

Modelová situace, příklad URL : https://www.domena.tld/index.php?option=com_unpaidreminder&tmpl=component&s=XxNBsQrfSr

Správně vytvořený PHP cron bude vypadat takto :

Aktualizováno: 9 září, 2021

Byl tento článek užitečný?

Related Articles

Zákaznická podpora
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
KONTAKTOVAT PODPORU