1. Home
  2. Začínáme
  3. WebSupport Status page

WebSupport Status page

Služba WebSupport Status page, dostupná na adrese https://status.websupport.cz/, poskytuje informace o stavu služeb a podpůrných aplikací. Jakýkoliv problém definujeme jako incident, což je událost, která způsobí nedostupnost nebo snížení kvality služby, která si vyžaduje reakci. Incident se považuje za vyřešený, když se služba vrátí zpět do svého plně funkčního stavu.

Komponenty Status page jsou rozdělené podle jednotlivých služeb (domény, webhosting, servery, atd.) a dalších podporných služeb jako webová prezentace, WebAdmin, REST API a podobně.

Služba WebSupport Status page je nejvhodnější první místo, na které by měly směřovat vaše kroky v případě, že máte podezření na problém s některou z našich služeb.

Jaké informace poskytuje

Na Status page jsou komunikované incidenty, které aktuálně probíhají, jsou plánované nebo se v minulosti udály. Incidenty máme interně definované ve třech skupinách podle jejich závažnosti a dopadu na zákazníky.

  • Kritický incident s velmi vysokým dopadem – např. únik dat, rozsáhlý bezpečnostní problém, phishingový útok, úplná ztráta konektivity a pod.
  • Střední incident s významným dopadem – např. restart vícerých služeb, nedostupnost WebAdminu a pod.
  • Menší incident s malým dopadem – např. restart služby, podpůrné služby a pod.

Na Status page uveřejňujeme aktuální incidenty, které patří mezi střední a kritické.

Stejně tak jde o místo, na kterém najdete informace o plánovaných zásazích na naší infrastruktuře.

Notifikace

Změny na Status page je možné odebírat i přes e-mail nebo Slack notifikace. Je možné se přihlásit k odběru informací o všech, nebo jednotlivých komponentech. Případně se přihlásit k odběru informací o aktuálně probíhajícím incidentu.

Notifikace jsou zasílané k aktuálním kritickým incidentům a k plánovaným středním a kritickým incidentům.

Plug-in pro váš web

V případě, že chcete mít na vašem webu informaci o dostupnosti WebSupport infrastruktury pro vaše klienty, můžete si přidat rozšíření (plug-in), který takové informace poskytuje.

Jde o přidání JS kódu před tím než uzavřete </body> tag.

<script async src="https://code.sorryapp.com/status-bar/4.latest/status-bar.min.js" data-for="7cbecf64"></script>

Informace se zobrazuje jen při incidentu v hlavičce vašeho webu. Standardně zobrazuje informace o všech probíhajících incidentech na všech komponentech. V případě, že chcete specifikovat konkrétně komponenty je nutné specifikovat jejich ID do data-filter-components podle dokumentace.

KomponentID
Domény22560
Webhosting22561
Webstránky a marketing22570
Servery a cloud22733
Zákaznická podpora22562
Síť a bezpečnost25288
Weby, aplikace, API22573

Je možné jít do větší hloubky na jednotlivé sub-komponenty, jejich ID získáte podle kódu elementů přímo na Status page. Je možné, že se budou v čase ještě upravovat.

Zároveň je možné aby se návštěvníkům vašeho webu informace opakovaně zobrazovala vždy bez možnosti jejího zavření přidáním data-dismissible="false".

Vyřešení je na prvním místě

Vyřešení incidentu je a bude pro nás vždy na prvním místě a má prioritu před publikováním informace na službě Status page. I proto se může stát, že o incidentu v některých případech informujeme s menším opožděním.

Aktualizováno: 27 října, 2021

Byl tento článek užitečný?

Related Articles

Zákaznická podpora
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
KONTAKTOVAT PODPORU