1. Home
  2. Cloud a servery
  3. Virtuální server (VPS)
  4. Monitorování prostředků virtuálního serveru pomocí TOP a FREE

Monitorování prostředků virtuálního serveru pomocí TOP a FREE

Na sledování celkového stavu virtuálního serveru je vhodný příkaz top. Po spuštění top uvidíte na první pohled poměrně mnoho údajů.

Pomůžeme Vám zorientovat se:


Top seřazuje procesy podle sloupce, mezi sloupci přepínáte znaky < a > .  Stlačením Enter získáte aktuální stav.  Cpu(s): 3.3%us, 2.8%sy, 0.0%ni, 93.7% id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.2%st Mem: 1110024k total, 755596k used, 354428k free, 64k buffers Swap: 996024k total, 87416k used, 908608k free, 347108k cached 

Mem : poskytuje rozpis využití paměti.  

Cpu : vyjadřuje celkové vytížení všech CPU – pokud jsou vytížené naplno 2 CPU, je celkové maximální vytížení 200%, při 4 vytížených CPU je to 400%, a podobně.  U cpu se zátěž zobrazuje jako % času, které procesor strávil od posledního obnovení statistik v jednom z následujících stavů/činností:

id – idle – nevykonává žádnou činnost

us – procesy užívatelů

sy – interní volání systému, např. i správa paměti,

wa – io wait, procesor čeká na vstup z IO (nejčastěji disk). 

Tento výstup Vás může lehko navést k příčinám případných těžkostí. Například když vidíme, že je hodnota wa delší dobu příliš vysoká, je vhodné prověřit, či skript nevyužívá nevhodné ukládání na disk (např. prohledáváním 1gb složky s cache soubory).  

Sloupec Mem:  je podobný výstupu příkazu free -m total used free shared buffers cached Mem: 1006708 935872 70836 0 148244 346656 Swap: 262140 130084 132056

avšak free -m má navíc řádek, který vysvětluje tento zápis, který na první pohled říká, že server má 70mb volné paměti.  total used free shared buffers cached Mem: 1006708 935872 70836 0 148244 346656 -/+ buffers/cache: 440972 565736

Ve skutečnosti v případě potřeby má server k dispozici více než 500mb paměti, ale většinu z ní využívá na urychlení svého běhu.  Když má Linux dostatek volné paměti, nenechá ji ležet nečinně, ale načítá do ní nejčastěji používané údaje – tomuto odpovídá sloupec cached . Tím pádem množství RAM může výrazně zvýšit výkon i na diskových operacích, pokud se podaří všechny často načítané části uložit do cache. 

Buffer je dočasné úložiště pro data, která se jinde zapisují či posílají nižší rychlostí, než jsou připravená. Takto se udržuje stabilní rychlost výstupu a zároveň se tím umožňuje zabránit tomu, aby na sebe procesy čekaly, dokud se dokončí přenos. (např. php skript generuje data, která rovnou exportuje do souboru. Data se generují nepoměrně rychleji, než se dokončí zápis na disk, ale php proces může dokončit svoji práci ještě před zapsáním.  Pro detailnější rozpis navštivte tento portál.

Aktualizováno: 24 června, 2021

Byl tento článek užitečný?

Related Articles

Zákaznická podpora
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
KONTAKTOVAT PODPORU