1. Home
 2. Cloud a servery
 3. htop – průvodce nástrojem

htop – průvodce nástrojem

V operačního systému Linux určitě čas od času potřebujete zkontrolovat výkon systému, spotřebu paměti a systémových prostředků. Nástroj htop je jednoduchý, šikovný a přehledný správce procesů. Je rychlý, snadno ovladatelný s jednoduchým, příjemným textovým rozhraním a nezatěžuje systém.

Co je htop

htop je interaktivní nástroj na monitorování systémových prostředků, který pracuje v textovém režimu resp. konzoli (CLI). Často se využívá tam, kde Unix nebo Linux neposkytují dostatečně přehledné informace o běžících procesech, například jako nástroj top. Kromě monitoringu umožňuje i zobrazení a správu procesů. Nástroj vyvíjí Hisham Muhammad.

Výhody htop oproti top

 • funkcionalita – kromě monitoringu systému umožňuje správu spuštěných procesů a zobrazuje jejich přehled
 • přehlednost – zobrazuje všechny spuštěné procesy, nejen ty, které systém zatěžují nejvíc
 • grafika – příjemnější textově-grafické rozhraní ve kterém informace a prvky jsou barevně odlišené
 • UI – jednoduché textové uživatelské rozhraní na správu procesů s možností použití kurzoru

htop je snáze pochopitelný a uživatelsky přívětivější. Díky barevnému odlišení prvků můžete už na první pohled zjistit, v jakém stavu se systém nachází. Prohlížení seznamu a správu běžících procesů můžete vykonávat pomocí klávesnice, ale i myši. Tím pádem budete moci rychle a jednoduše řešit jinak otravné úkoly, jako například poslat procesu signál kill – nemusíte hledat a ručně přepisovat identifikátor procesu (PID) do příkazu v terminálu. htop zároveň dokáže zobrazit monitorované procesy jako strom, takže budete pěkně a přehledně vidět hierarchii běžících procesů.

Instalace nástroje htop

Nástroj htop se do operačního systému instaluje jednoduchým terminálovým příkazem z repozitáře příslušné distribuce

Pro Debian, Ubuntu nebo jiný operační systém založený na distribuci Debian:

# sudo apt-get install htop

Pro CentOS, RHEL, Fedora nebo jiný operační systém založený na distribuci Red Hat Linux:

# sudo yum install htop

Uživatelské rozhraní

Ve vrchní části vidíte vícero sloupcových ukazatelů. Každý ukazatel označený číslem reprezentuje jedno jádro CPU s jeho příslušným pořadovým číslem. Dále je tam ukazatel využití paměti označený “Mem” a ukazatel využití prostoru swap označený “Swp”.

Tyto ukazatele reprezentují využití jejich příslušných systémových prvků, přičemž na konci se tato hodnota zobrazuje i jako číslo s příslušnou jednotkou.

Poznámka: popisované barvy a jejich reprezentace v aplikaci patří barevnému schématu Default, u ostatních schémat se liší

Barvy ukazatele využití CPU:

 • modrá – procesy s nízkou prioritou
 • zelená – běžné procesy (uživatelské)
 • červená – procesy jádra systému

Barvy ukazatele paměti a swap:

 • modrá – stránky vyrovnávací paměti
 • zelená – používané stránky paměti
 • žlutá – stránky cache

Vedle ukazovatelů uvidíte souhrn úloh, průměrné zatížení procesoru a celkový čas běhu systému.

 • Tasks – představuje počet otevřených procesů v systému. Zobrazený je celkový počet procesů, počet vláken, na které jsou všechny procesy rozdělené a počet právě vykonávaných úloh
 • Load average – představuje míru výpočtů vykonávaných CPU. Například jedno-jádrové CPU se 100% vytížením bude mít tuto hodnotu 1.0 a čtyř-jádrové CPU se 100% vytížením 4.0. Zobrazené jsou 3 hodnoty – průměr za 1 minutu, 5 minut, 15 minut
 • Uptime – představuje celkový čas běhu systému od jeho posledního restartu

Informace o procesech

htop zobrazuje běžící procesy systému, které monitoruje v přehledném seznamu. Sloupce seznamu a údaje, které reprezentují:

PIDIdentifikátor procesu
USERVlastník procesu
PRI Priorita procesu podle jádra
NIPriorita procesu upravená uživatelem
VIR Množství virtuální paměti spotřebované procesem
RES Množství fyzické paměti spotřebované procesem
SHRMnožství sdílené paměti spotřebované procesem
SAktuální stav procesu
CPU%Procento zátěže CPU spotřebované procesem
MEM%Procento paměti spotřebované procesem
TIME+Čas od začátku vykonávání procesu měřený v tzv. clock ticks
CommandSamotný příkaz, který proces spustil

Zkratky a ovládání

Spodní část uživatelského rozhraní nástroje zobrazuje základní příkazy menu.

 • F1 – nápověda
 • F2 – přizpůsobení zobrazení, vlastností a barev
 • F3 – vyhledávání procesů
 • F4 – filtr procesů
 • F5 – zobrazení stromu procesů
 • F6 – seřazení procesů podle specifikovaných sloupců
 • F7 – snížení priority vybraného procesu
 • F8 – zvýšení priority vybraného procesu
 • F9 – zastavení vybraného procesu signálem kill

Užitečné klávesové zkratky

 • u: zobrazí všechny procesy vlastněné konkrétním uživatelem
 • p: seřazení podle vysokého zatížení CPU
 • m: seřazení podle vysoké spotřeby paměti
 • t: seřazení podle času
 • mezera: označit proces
 • c: označit proces
 • shift + u: odstranit všechny označení
 • shift + f: zvýraznit a sledovat proces
 • shift + h: zobrazit/skrýt procesy jádra a uživatelů
 • a: nastavit která jádra CPU smí proces využívat (pokud jsou dostupné)
 • i: nastavit IO (vstupně-výstupnou) prioritu
 • h: menu nápovědy
 • shift + i: invertovat seřazení
 • l: zobrazit soubory otevřené procesem
Aktualizováno: 24 června, 2021

Byl tento článek užitečný?

Related Articles

Zákaznická podpora
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
KONTAKTOVAT PODPORU