1. Home
  2. Cloud a servery
  3. Windows server
  4. Zálohování pomocí Windows Server Backup utility

Zálohování pomocí Windows Server Backup utility

Společnost WebSupport nabízí Samba/SMB share pro síťové zálohování operačního systému Microsoft Windows Server. Pro samotné zálohování je možné použít libovolný nástroj, který zálohování na Samba/SMB share podporuje.

Zálohování je možné nakonfigurovat pro všechny produkty společnosti WebSupport na kterých je provozovaný operační systém Microsoft Windows Server:

  • Dedikovaný server
  • Virtuální privátní server (VPS)
  • Virtuální datové centrum (VDC)

Společnost Microsoft nabízí utilitu Windows Server Backup, která má základní funkcionalitu pro vytváření jednorázových a plánovaných záloh a jejich obnovu. Tento návod popisuje použití tohoto zálohovacího nástroje spolu s úložným prostorem od společnosti WebSupport.

Upozornění

Poznámka: Prosím věnujte zvýšenou pozornost těmto informacím.

  • Společnost WebSupport nezodpovídá za stav dat vytvořených jakýmkoliv nástrojem.
  • Samba/SMB share je dostupný jen ze serveru, který je zálohovaný – t.j. není možné ho připojit k dalšímu serveru.
  • Přes Windows Server Backup utilitu nevytvářejte kompletní zálohy, ani zálohy systémových komponentů, ale jen konkrétních adresářů.
  • Plánované (scheduled) zálohy vyžadují sníženou Security Policy pro hesla a přidání lokálního uživatele se stejnými přístupovými údaji jako přístup k Samba/SMB share.

Poznámka: Návod popisuje instalaci pro Windows Server 2012 R2 Standard, ale je aplikovatelný i na další verze a edice.

Instalace Windows Server Backup utility


Přes Server Manager na serveru přidejte ve Features položku Windows Server Backup.


Instalace může vyžadovat restart operačního systému.


Úspěšné ukončení instalace.


Spuštění Windows Server Backup utility.

Jednorázová záloha


Spuštění Windows Server Backup utility. Z pravého menu vybrat Backup Once…


Spustí se průvodce konfigurací zálohy


Výběr souborů a adresářů pro zálohování – kliknout na Add Items.


Jako příklad nastavíme adresář Data_files i s jeho obsahem na disku C:


Výběr místa, kde bude uložená záloha – vybereme Remote shared folder.


Nastavení vzdáleného serveru a adresáře ve tvaru \\server\adresar jako byl zaslaný i s přístupovými údaji. Access control je Do not inherit.


Nastavení přístupových údajů.


Shrnutí informací o záloze.


Zálohování běží.


Informace o úspěšném ukončení zálohování.

Obnova ze zálohy


Spuštění obnovy ze zálohy. Z pravého menu vybrat Recover…

Poznámka: Stejný proces se používá při manuálních (jednorázových) a i plánovaných (scheduled) zálohách.

Vybrat This server.


Vybrat datum a čas zálohy, kterou chceme obnovit.


Přístupové údaje.


Vybrat Files nad folders.


Vybrat, která data chceme obnovit.


Kam chceme data obnovit, jestli na původní místo nebo do jiného umístění. V tomto případě bylo vybrané nové umístění do adresáře Data_restore na disku C:


Shrnutí informací co a kam se bude obnovovat.


Probíhá obnova ze záloh.


Ukončení obnovy.

Načasování automatického zálohování

Plánované (scheduled) zálohy vyžadují sníženou Security Policy pro hesla a přidání lokálního uživatele se stejnými přístupovými údaji jako přístup k Samba/SMB share.


Spustit Local Security Policy

Upozornění: Tato změna umožní používat slabší hesla pro uživatele.

Nastavit se do Security Settings – Account Policies – Password Policy.

2x kliknout na Password must meet complexity requirements.


Nastavte Disabled.


Spusťte Computer Managament.


Nastavte se do Computer Managament – Local Users and Gropus – Users.

Klikněte pravým tlačítkem a vyberte New User…


Vytvořte nového uživatele, jehož přihlašovací jméno a heslo je identické jako na Samba/SMB share. User name a Password se musí shodovat.

Nastavte pravidla podle obrázku.


Klikněte pravým tlačítkem na nového uživatele a vyberte Properties.


Přepněte se na záložku Member Of.


Klikněte na Advanced.


Vyberte Backup Operators.


Spuštění Windows Server Backup utility. Z pravého menu vybrat Backup Schedule…


Vybrat Custom.


Vybrat Add items a nastavit adresáře a soubory které chceme zálohovat.


Nastavit čas zálohy – jen 1x za 24 hodin


Vybrat Back up to a shared network folder.

Upozornění: Bude dostupná jen poslední záloha a předcházející se budou mazat.


Nastavení vzdáleného serveru a adresáře ve tvaru \\server\adresar jako byl zaslaný i s přístupovými údaji.


Zadání přístupových údajů.


Shrnutí nastavení zálohování.


Úspěšné nastavení zálohování.

Aktualizováno: 24 června, 2021

Byl tento článek užitečný?

Related Articles

Zákaznická podpora
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
KONTAKTOVAT PODPORU